Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς.
Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «Πολιτική») και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο οι όμιλοι εταιρειών TÜV AUSTRIA HELLAS, με έδρα την Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείων 429, Τ.Κ. 153 43 και ο Όμιλος Sani-Ikos, με έδρα την Πυλαία Θεσσαλονίκης, λειτουργώντας ως από κοινού Υπεύθυνοι επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής καλούμενη «εμείς» ή «μας»), συλλέγουν, αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εν γένει επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα (στο εξής «Δεδομένα»), που υποβάλλετε κατά την επίσκεψη, χρήση του δικτυακού τόπου https://savethebee.gr/ ή προβάλλονται αντίστοιχα σ’ αυτόν.

Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω:

1. Λίγα λόγια για μας:

Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι Όμιλος ολιστικών υπηρεσιών Πιστοποίησης, Εκπαίδευσης, Τεχνικών και Βιομηχανικών Ελέγχων, Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων, Νομοκανονιστικής Συμμόρφωσης Οργανισμών, Εργαστηριακών Αναλύσεων και Δοκιμών και Τεχνολογικών Λύσεων για Ψηφιακές Εκπαιδεύσεις.
Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1994, με όραμα και βασική προτεραιότητα την ουσιαστική εφαρμογή της Ποιότητας ως αναπόσπαστο εργαλείο του επιχειρηματικού και εργασιακού γίγνεσθαι, τοποθετώντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο, την ασφάλεια, το περιβάλλον και την κοινωνία.
Διαθέτει παρουσία και σημαντικές συνεργασίες σε 15 χώρες και 3 παραρτήματα στη Βόρεια Ελλάδα, το Αιγαίο και την Κρήτη. Ο Όμιλος απασχολεί 251 εργαζομένους και 200 εξωτερικούς συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα, ενώ τα τελευταία χρόνια προχώρησε σε τρεις σημαντικές εξαγορές, της ACTA – Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Food Allergens Labs και της CCS, εμπλουτίζοντας το ισχυρό χαρτοφυλάκιό της.
Βασική προτεραιότητα της TÜV AUSTRIA Hellas είναι να αποδίδει μέσω των υπηρεσιών της, υπεραξία για τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες, την κοινωνία και την οικονομία της Ελλάδας, πάντα με ακεραιότητα και ανεξαρτησία..

Ο Όμιλος Sani/Ikos είναι ένας καινοτόμος, δυναμικά αναπτυσσόμενος ξενοδοχειακός όμιλος με θέρετρα πολυτελείας σε μοναδικούς παραθαλάσσιους προορισμούς της Μεσογείου. Μέσω των εμπορικών σημάτων του Sani Resort και Ikos Resorts λειτουργεί 12 ιδιόκτητα ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην Ελλάδα και την Ισπανία, τα οποία συγκαταλέγονται στα κορυφαία resorts πολυτελείας παγκοσμίως.
Πρωτοπόρος σε θέματα αειφορίας και βιώσιμου τουρισμού, ο Όμιλος έχει λάβει πολυάριθμες διεθνείς διακρίσεις και πιστοποιήσεις για τις δράσεις του με στόχο την ενίσχυση της θετικής του συνεισφοράς στο περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες και τα οικοσυστήματα, καθώς και για τις πρακτικές του σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ είναι μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις.
Όλα τα ξενοδοχεία του είναι ανθρακικά ουδέτερα και τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό 100% εγγυημένης προέλευσης ΑΠΕ, ενώ ο Όμιλος εφαρμόζει προηγμένες τεχνολογίες για τη διαχείριση ενέργειας, νερού και απορριμμάτων. Συνεργάζεται συστηματικά με επιστημονικά ινστιτούτα και ΜΚΟ, για την προστασία της φύσης και των πληθυσμών ζώων που ζουν γύρω από τα ξενοδοχεία του.

Η TÜV AUSTRIA Hellas και ο ξενοδοχειακός Όμιλος Sani/Ikos, σε συνεργασία με τον μη-κερδοσκοπικό οργανισμό Bee for Planet, δημιουργήσαν το πρόγραμμα SAVE THE BEE – The Parnitha Bee Project. Ο στόχος του προγράμματος είναι να αποκαταστήσει τα 75 μελίσσια που κάηκαν στις πυρκαγιές του 2023 και μαζί τις 1.500.000 μέλισσες που φιλοξενούσαν, σε μια προσπάθεια να επαναφέρει τη βιοποικιλότητα της Πάρνηθας.

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα», είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») και μπορεί να οδηγήσει είτε απευθείας είτε σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα στην αναγνώριση/ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

3. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

4. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Εμείς φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα, για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται.
Συγκεκριμένα, συλλέγουμε:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email)
 • Δεδομένα εικόνας (φωτογραφίες )

5. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας για την κοινωνική προβολή του προγράμματος, γνωστοποίηση, επικοινωνία και ενημέρωση μέσω της κοινής ιστοσελίδας μας του προγράμματος SAVE THE BEE – The Parnitha Bee Project και τον σημαντικό σκοπό που αυτό εξυπηρετεί. Ειδικότερα, χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω:

 • Για ενημέρωση που αφορά όλες τις σχετικές υπηρεσίες, εκδηλώσεις, δράσεις, που αφορούν τον ως άνω σκοπό του Προγράμματος.

6. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από μας;

Τα Δεδομένα σας συλλέγονται σύμφωνα με τις νομικές βάσεις που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ (Άρθρα 6 και 9):

 • μετά από έγγραφη συγκατάθεσή σας

7. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Πρόσβαση στα δεδομένα σας δύνανται να αποκτήσουν οι συνεργάτες και το προσωπικό μας ή/και οι υπεργολάβοι μας, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και δημόσια προβολή του σκοπού του ως άνω προγράμματος, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση έχουν δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας.

8. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες/το προσωπικό/ οι υπεργολάβοι μας σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι συνεργάτες/προσωπικό/υπεργολάβοι μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά να:

 • τηρούν εχεμύθεια, και να δεσμεύουν με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και το προσωπικό τους
 • μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια μας
 • λαμβάνουν τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας των Δεδομένων
 • μας ενημερώνουν άμεσα για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των Δεδομένων σας
 • διαγράφουν ή/και μας επιστρέφουν τα Δεδομένα σας, με τη λήξη της σύμβασής μας και
 • εν γένει, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) και το Ν. 4624/2019.

9. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Θέτουμε συμβατικούς περιορισμούς στους συνεργάτες μας, οι οποίοι διασφαλίζουν ότι σέβονται την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Δεν αποστέλλονται σε τρίτες χώρες.

10. Για πόσο τηρούμε τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε;

Διατηρούμε τα Δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο τα έχουμε συλλέξει, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων μας. Αμέσως μετά διαγράφονται και πάντα σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους.
Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

11. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η με οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας, αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.
Έχουμε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία, τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας (ενδεικτικά: διαδικασίες φυσικής ασφάλειας, διαβαθμισμένης πρόσβασης στα δεδομένα, προστασία υπολογιστικών συστημάτων, λογισμικό).
Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

12. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε τα δικαιώματα:

13. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας με την υποβολή συμπληρωμένων των προτύπων αιτήσεων που θα βρείτε στο site. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους Υπευθύνους Προστασίας δεδομένων (DPO) στις δ/νσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) dpo-gr@tuv.at ή/και privacy@saniresort.gr (υπόψη DPO).

14. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημά σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών, εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.
Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, μπορεί να επιβάλλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο Αίτημα, εξηγώντας τους λόγους στην απάντηση που θα λάβετε.
Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβετε δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

15. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απoστείλετε email στις διευθύνσεις dpo-gr@tuv.at ή/και privacy@saniresort.gr (υπόψη DPO) και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

16. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Η ιστοσελίδα https://savethebee.gr ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους που οδηγούν στην ιστοσελίδα της TÜV AUSTRIA HELLAS και του ομίλου Sani/Ikos. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις εκάστοτε ισχύουσες πολιτικές προστασίας δεδομένων στις ιστοσελίδες αυτές.

17. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «Cookies» στην ιστοσελίδα μας και πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεσή σας.

18. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, το Ν. 4624/2019 και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

19. Πού μπορείτε να προσφύγετε για να ελέγξετε αν τηρήθηκαν τα δικαιώματά σας;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

20. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενδέχεται να αναθεωρούμε ή να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από καιρό σε καιρό και σε κάθε περίπτωση, όποτε καθίσταται αναγκαίο. Κάθε αλλαγή στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα αποκτά ισχύ με την έκδοση της αναθεωρημένης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας https://savethebee.gr την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης
03/04/2024